Podstawy prawne

Podstawy prawne funkcjonowania Przeworskiego TBS sp. z o.o.:

  • Ustawa z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 09, poz. 43, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).
  • Akt założycielski Spółki Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Przeworsku – tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017r.