Władze spółki

Władze spółki

Zarząd

  1. Prezes Zarządu – Zbigniew Kaduk
  2. Zastępca Prezesa Zarządu – Marta Szylar

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący – Agnieszka Zakrzewska
  • Wiceprzewodniczący – Mirosław Stecko
  • Sekretarz – Joanna Zaręba

Zgromadzenie Wspólników

Właścicielem PTBS sp. z o.o. jest Miasto Przeworsk, które posiada 100% udziałów kapitału zakładowego.