Dane

Dane

Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Przeworsku

Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Krakowska 5, 37-200 Przeworsk

tel.: 16 648-76-72 lub 16 648-82-45
e-mail: przeworskie_tbs@post.pl

KRS 0000108023
REGON 650258873
NIP 794-14-79-501

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Data założycielskiego aktu notarialnego Spółki: 30 styczeń 1998 roku. Data wpisu do rejestru handlowego: 04.05.1998r. Uprawnienia do prowadzenia działalności w formule TBS: Decyzja Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.05.1996 r. Kapitał zakładowy: 1.159.000,00 złotych. KRS: Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie –, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.