Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przeworsku,
  37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 5,
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Rejman,
  tel. 694 313 694, e-mail slawek.rejman@gmail.com,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji ustawowych zadań – na podstawie art.6 ust. 1 lit.
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- realizacji i na podstawie umowy, którą zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- wykonania obowiązku prawnego na podstawie 29a, 30, 31 ustawy
z dn. 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego – Dz. U. 2017 poz. 79 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczonym wykazem akt oraz instrukcja w sprawie organizacji
  i zakresem działania zakładowej składnicy akt,
 3. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej cofnięciem, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgodny),
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a pozostałym zakresie jest dobrowolne,

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.