Aktualności

Zmiana ceny wody.

22.05.2020 r.

OGŁOSZENIE 

Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Krakowska 5 informuje, że z dniem 24.05.2020r. obowiązuje nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Przeworska. Z dniem 24.05.2020r. następuje 
zmiana ceny za dostawę wody i odbiór ścieków: 9,33 zł/mbrutto. 

W związku z powyższym prosimy o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie na nr telefonu 16 648-82-45 lub sms (w treści adres oraz odczyt wodomierza) na telefony komórkowe 601-429-255 lub 603-363-175. Odczyt wodomierza można również podać przez adres e-mail przeworskie_tbs@post.pl

Odczyty wskazań wodomierzy  przez pracowników Przeworskiego TBS Sp. z o.o. w dalszym ciągu są wstrzymane.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /szablon/aktualnosci/lista.php on line 11

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /szablon/aktualnosci/lista.php on line 29